Technický dozor investora

 1. Hotel Golf Mladé Buky (103 mil. Kč) - zkolaudováno
 2. Kaufland Dvůr Králové nad Labem (98 mil Kč) – zkolaudováno
 3. Dostavba a rekonstrukce základní školy v Mladých Bukách (12 mil Kč) – zkolaudováno
 4. Kaufland Pardubice (135 mil. Kč) – zkolaudováno
 5. Kanalizace Rtyně v Podkrkonoší II. Etapa (35 mil. Kč) – dokončeno
 6. Centrum odborného výcviku SOŠ a SPŠ pro automobilový průmysl Hradec Králové (29mil Kč) – zkolaudováno
 7. Dostavba kanalizace Hostinné (35 mil Kč) – zkolaudováno
 8. Penny Market Hostinné (18 mil Kč) - zkolaudováno
 9. Oprava obchodního domu Máj Trutnov (13 mil Kč) – zkolaudováno
 10. Oprava obvodového pláště SUPŠ HNN Hradec Králové (29 mil Kč) – zkolaudováno
 11. Nástavba a oprava ČOV pro elektrotechnický průmysl Nová Paka (11 mil Kč) – zkolaudováno
 12. Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostinné (celkem cca 5,0 mil Kč) – zkolaudováno
 13. Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu Hronov (14 mil Kč) – zkolaudováno
 14. Kanalizace a ČOV Hořičky (14,5 mil Kč) – zkolaudováno
 15. Hotel Beránek Úpice (81 mil Kč) – zkolaudováno
 16. Ovocnářský výzkumný institut Holovousy (367 mil Kč) – zkolaudováno 01/2015
 17. Grund a.s. – rekonstrukce, zateplení průmyslový areál Kalná Voda – soubor cca 5 staveb v součtu za cca 25,0 mil. Kč – zkolaudováno 12/2014
 18. Rekonstrukce bývalého Ústavu hluchoněmých v Hradci Králové na Obchodní akademii (88 mil Kč) - zkolaudováno 10/2015
 19. Rekonstrukce Červené školy Hostinné (7,0 mil Kč) – zkolaudováno 08/2015
 20. Rekonstrukce bývalé ZŠ Věkoše, Hradec Králové na Centrum pro integraci osob s tělesným postižením Královéhradeckého kraje (30 mil Kč) – zkolaudováno 09/2015
 21. Oprava Balkonů BD Janáčkova 250 Trutnov, náklad 1,0 mil Kč, dokončeno 08/2015
 22. Integrace Barevných domků Hajnice – 3 stavby bytového charakteru Trutnov, Náchod, Hradec Králové v součtu investičních nákladů 20 mil Kč, zkolaudováno 10/2015
 23. Rekonstrukce skladu č.13 na výrobní halu – Continetal Adršpach – cena 7 mil Kč zkolaudována 04/2015
 24. Univerzita Hradec Králové – areál Na Soutoku – výstavba objektu C – náklad 368 mil Kč, zkolaudováno 10/2016
 25. WELLNESS CASA SERENA na zámku Roztěž, náklad 88 mil Kč, zkolaudováno 12/2016
 26. Výrobní hala „C“ CONTINETAL a.s. závod Jičín, náklad 85 mil Kč, zkolaudováno 08/2016
 27. Administrativní budova firmy RAALTRANS Hradec Králové, Věkoše – náklad 42 mil Kč, zkolaudováno 06/2017
 28. Soubor průmyslových staveb TYCO TE CONECTIVITY Trutnov – (haly D3, G, B, S) náklad 250 mil Kč – dokončení 06/2019
 29. Apartmány Kubík Pec pod Sněžkou 88 bytových jednotek – náklad 225 mil Kč, zkolaudováno 12/2018
 30. Rekonstrukce parku A. Jiráska Hronov, náklad 20 mil Kč, realizace 10/2017-08/2018, zkolaudováno
 31. RD manželů Ostrožlíkových Hradec Králové, Plácky, 8 mil Kč 08/2016- 08/2017 – zkolaudováno
 32. Rekonstrukce balkonů a obvodového pláště bytového domu Žižkova 429-430 Trutnov, náklad 4,3 mil kč, realizace 03/2017– 08/2017, zkolaudováno
 33. Požární zbrojnice Roztěž, náklad 5,4 mil Kč, realizace 10/2017-09/2018, zkolaudováno
 34. Soubor průmyslových staveb TYCO TE CONECTIVITY Trutnov – náklad 250 mil Kč – dokončení 09/2019
 35. Sociální zařízení v 2.NP areál CONTINETAL a.s. závod Trutnov Volanov, náklad 22 mil Kč, realizace 04/2018-01/2019zkolaudováno 08/2016
 36. Středisko volného času Na Nivách Trutnov – náklad 162,5 mil Kč, 11/2017-05/2019, zkolaudováno - Cena předsedy Senátu parlamentu České Republiky v soutěži Stavba roku 2019
 37. Rekonstrukce budovy A Základní školy Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem, investor Město Dvůr Králové nad Labem, cena 60,9 mil kč bez DPH, realizace 07/2018- 07/2019, zkolaudováno
 38. Hasičská zbrojnice SDH Trutnov – Horní Staré Město – náklad 22 mil Kč, realizace 05/2018-07/2019 zkolaudováno
 39. Rekonstrukce bytového domu čp 74 Velké Svatoňovice, náklad 8,0 mil Kč, realizace 05/2020- 03/2021
 40. Rekonstrukce požární zbrojnice Malé Svatoňovice, náklad 6,0 mil Kč, realizace 09/2019-10/2020, zkolaudováno
 41. Rekonstrukce bytového domu čp 75 Velké Svatoňovice, náklad 8,0 mil Kč, realizace 05/2019- 03/2020, zkolaudováno
 42. Rekonstrukce bytového domu čp 74 Velké Svatoňovice, náklad 8,0 mil Kč, realizace 05/2020- 03/2021
 43. Rekonstrukce bytového domu čp 75 Velké Svatoňovice, náklad 8,0 mil Kč, realizace 05/2019- 03/2020, zkolaudováno
 44. Rekonstrukce obvodového pláště LDN Hradec Králové, náklad 25 mil Kč, realizace 05/2020-05/2021
 45. Lékárna Oblastní nemocnice Jičín, náklad 48 mil kč, termíny realizace 08/2019- 11/2020, zkolaudováno
 46. Depozitář KRNAP Vrchlabí, 99 mil Kč, realizace 09/2019-02/2021, zkolaudováno
 47. Rekonstrukce bývalého internátu SZŠ Trutnov na Okresní pedagogicko – psychologickou poradnu, náklad 65 mil Kč, realizace 07/2020-11/2021 zkolaudováno
 48. SMART muzeum Gajerovy kasárna Hradec Králové, náklad 198 mil Kč, realizace 10/2019-06/2021 zkolaudováno
 49. Stavební úpravy obj. č.p. 127 Deštné v Orlických horách Realizace 2022-2023
 50. Částečná změna užívání objektu čp. 249 v Mlázovicích; 2022 – 2023 zkolaudováno
logo-footer

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, inženýrská činnost, rozpočty, stavby

Kontakt

Kolmá 500, Trutnov 3, 541 03

kasper@luboskasper.cz + 420 603 209 045