Nabízené služby

Technický dozor investora

Položkové rozpočty KROS 4

Koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb
                        Zpracování Plánu BOZP
                        Kontrolní činnost během výstavby

Činnost stavbyvedoucího

Konzultace investičních záměrů

Projekty CADKON+ Architecture

Zajištění jednání s úřady a dotčenými orgány
                        Stavební povolení
                        Ohlášení staveb
                        Územní řízení
                        Změny účelu užívání

logo-footer

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, inženýrská činnost, rozpočty, stavby

Kontakt

Kolmá 500, Trutnov 3, 541 03

kasper@luboskasper.cz + 420 603 209 045