Koordinace BOZP

  1. Trutnov - Rekonstrukce Kina Vesmír; 2021 – 2023
  2. Obnova památkových objektů strojovny a šachetní budovy s těžní věží jámy Julie Lampertice; 2021 – 2023
  3. Kanalizace a čistírna odpadních vod Žireč; 2021 – 2022
  4. Rekonstrukce mostu k ÚP 36 Horní Maršov; 2022
  5. Přístřešek pro schnutí výrobků a sušárna na p.p.1865/5 k.ú. Mladé Buky; 2022
  6. Rekonstrukce ulice Národní – Trutnov; 2022
  7. Stavební úpravy obj. č.p. 127 Deštné v Orlických horách; 2022 – 2023
  8. Částečná změna užívání objektu čp. 249 v Mlázovicích; 2022 – 2023
  9. Zpřístupnění Sněžky na p.č. 345/3 v k.ú. Horní Malá Úpa a p.č. 525 a 798 v k.ú. Pec pod Sněžkou; 2022 – 2023
  10. Stavební úpravy a přístavba požární zbrojnice č.p.151 v Pilníkově; 2022 - 2023
logo-footer

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, inženýrská činnost, rozpočty, stavby

Kontakt

Kolmá 500, Trutnov 3, 541 03

kasper@luboskasper.cz + 420 603 209 045